Niestety Daniel Schultz nie ma własnego muzeum, w którym to eksponowane były by jego pracę, choć mają je, oprócz Rembrandta i Rubensa, także malarze znacznie gorsi, jak Jorg Ovens. A szkoda, bo Schultz był malarzem, którego fenomen zasługuje na to w zupełności.

Poniżej zamieszczam spis wszystkich znanych mi muzeów i kościołów, które posiadają dzieła olejne Daniela Schultza. W nawiasach obok tytułu umieszczam informację o tym czy i gdzie obraz jest eksponowany lub czy zdobi magazyn. Najlepsze dane posiadam na temat Muzeum Narodowego w Warszawie, któreżto jako jedyne odpowiedziało na moja prośbę o dostrczenie danych n/t Schultza w swych zbiorach. Wawel, Łazienki, MNG i Wilanów nie odpisały na mój list, co chyba o czymś świadczy.

Wiele obrazów Schultza mimo iż należy do konkretnego muzeum wypożyczane jest jako depozyty do innych muzeów lub na wystawy - na przykład Wincenty Gosiewski zdobił w ciągu lat 2001-2002 dwie wystawy - "Kraj skrzydlatych jeźdzców" i "Orzeł, Trzy Korony", w Łazienkach bywał z rzadka zastępował go wtedy Jeremi Wiśniowiecki.


Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
WWW: http://www.mnw.art.pl

Pełne dane dostarczone mi przez Muzeum.

SCHULTZ DANIEL Ur. ok..1615 w Gdańsku, zm. 1683 tamże. Pochodził z rodziny malarzy związanych z polskim dworem królewskim. Pierwsze studia odbył zapewne w pracowni stryja Daniela st., a potem wyjechał prawdopodobnie na kilka lat do Niderlandów. W 1649 otrzymał od Jana Kazimierza przywilej serwitoratu i odtąd pozostawał w służbie trzech kolejnych królów polskich. Mieszkał w Gdańsku i Warszawie, bywał też w innych miejscowościach Korony i Litwy. Malował portrety królów i magnatów, także patrycjuszy gdańskich. O jego zainteresowaniach przyrodą świadczy kilka obrazów i sztychów z żywym i martwym ptactwem. Po śmierci Jana Kazimierza namalował obraz ołtarzowy św. Kazimierza dla opactwa w Saint- Germain.
Tekst pochodzi z katalogu MNW "Malarstwo polskie od XVI do początku XX wieku", Warszawa 1975.s.329


871. Portret Stanisława (?) Krasińskiego (depozyt w Muzeum Pałacu w Wilanowie)
Ol. pł., 93 x 77 [ przed 1654]
Nr inw. MP 4312 MNW, dawny: 183304 (nr neg. 21286)
Pochodzi z Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie, w Muzeum od 1941

Jan Kazimierz, ok.1659
872. Portret Jana Kazimierza (eksponowany)
Ol. pł., 90 x 71 [po 1660]
nr inw. MP 2448 MNW, dawny: 74067 (nr neg. 26000)
Dar Antoniego Strzałeckiego 1929


873. Portret Ludwiki Marii (eksponowany)
Ol. pł., 90 x 71 [przed majem 1667]
Nr inw. MP 2449 MNW, dawny: 74068 (nr neg. 50351, 198087)
Dar Antoniego Strzałeckiego 1929


874. Portret nie określonego młodzieńca (w magazynie)
Ol. pł., 57 x 49,5 Oznaczony na odwr.: D. Schultz
Nr inw. MP 2447 MNW, dawny: 233128 (nr neg. 97844)
Dar Antoniego Marszewskiego 1969

oraz jeden obraz przypisywany Schultzowi:


Jeremi "Jarema" Wiśniowiecki (w magazynie; często eksponowany jako zastępstwo portretu Wicentego Gosiewskiego w poczekalni warszawskiego Pałacu na Wodzie w Łazienkach)
Ol. pł., 75,5 x 65 na podstawie techniki wykonania przypisywany Danielowi Schultzowi
Dar Aurelii Gurowskiej 1925


Kościół Reformatów
ul. Reformacka
Kraków

"Święty Kazimierz Jagiellończyk" (ołtarz w prawej nawie)


Kościół Franciszkanów (krużganki)
ul. Franciszkańska
Kraków

"Portret Andrzeja Trzebickiego"


Zamek Królewski w Warszawie
Plac Zamkowy

"Portret trumienny Jana II Kazimierza" (1672) (eksponowany)


Zamek Królewski na Wawelu Michał Korybut
Wawel 5
31-001 Kraków
tel.(0-12) 422-51-55
fax (0-12) 422-19-50

Portrety:
Michała Korybuta (eksponowany)
Jana III Sobieskiego (eksponowany)


Klasztor Kamedułów
Bielany k/Krakowa

wariant portretu Ludwiki Marii


Muzeum Pałac w Wilanowie
ul. S.K. Potockiego 10/16
02-958 Warszawa

"Portret Wincentego Gosiewskiego" (1662) (eksponowany) i jako depozyt "Portret Stanisława (?) Krasińskiego" z MNW (eksponowany)


Kościół Wizytek
Warszawa

"Święty Ludwik Gonzaga" (ołtarz boczny w lewej nawie)


Muzeum Łazienki Królewskie
Zespół Pałacowo-Ogrodowy
ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa

"Portret Wincentego Gosiewskiego" (1651) (eksponowany jako stały element w poczekalni Pałacu na Wodzie, często wypożyczany i wtedy zastępowany portretem Jeremiego "Jarema" Wiśniowieckiego z magazynu MNW)
wariant portretu Jana Kazimierza z 1659, pierwotnie w Warszawskim opactwie na Bielanach (eksponowany)


Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80 - 822 Gdańsk

"Polowanie na kaczki" (eksponowany)
"Portret Konstancji Schuman" (eksponowany)
"Portret Jana Heweliusza" (eksponowany)
"Kogut i kury" (eksponowany)
"Sprzedawczyni dziczyzny" (eksponowany)
"Trzy lisy - przerwany żer" (eksponowany)


Narodowe Muzeum w Kownie
Litwa
portrety Krzysztofa Paca i jego żony

Muzeum w Pardubicach - Statnim Zamku
Czechy
brak danych

Narodowe Muzeum Zamek Gripsholm
Sztokholm, Szwecja

"Portret Jana Kazimierza" w karmazynowym żupanie (eksponowany)


Ermitaż Petersburski
Petersburg, Rosja
WWW: http://www.hermitagemuseum.org

"Portret Dedesza Agi z rodziną" (eksponowany w dziale z malarstwem niderlandzkim i niemieckim)

© 2000-2008 malarze.com + pkl webdesign
Jesteś 19078 gościem.


English

patronat medialny:

podpis mistrza na obrazie Polowanie na kaczki
księga gości

English
Jakub Pączek - reżyser | Poolse vertaling | Tamara de Lempicka | Polish Art malarze | TeWa ubezpieczenia Kraków |